Onderzoek ‘Verbeeldingskracht’ bij visieontwikkeling – Design thinking

Onderzoek ‘Verbeeldingskracht’ bij visieontwikkeling – Design thinking

Denken als een designer bij het ontwikkelen van strategie en visie voor het bedrijfsleven. Verbeeldingskracht is hard nodig in de huidige transitietijd. Onzekerheid, wegvallen van oude zekerheden, denken in vaste structuren, etc. Bij het lectoraat ‘Improving Business’ mocht ik onderzoek doen naar de inzet van Verbeeldingsworkshops om te ondersteunen bij nieuwe manieren om impact te genereren in de toekomst. Mijn onderzoek in het kader van onderwijs in het beeldend vak deed ik met Avans studenten van de minor Betekenisvol Ondernemen en Onderzoek.

Tijdens de presentatie van mijn onderzoeksresultaten mocht ik de docenten van dit lectoraat zelf laten ondervinden hoe zij het onderwijs passender en meer coachend zouden aanpakken zodat ze beter aansluiten bij de behoefte van de huidige studenten. Hoe divers deze groep ook is; neem een voorbeeld en ga met storytelling bekijken hoe je deze student zou willen begeleiden? Waar liggen zijn daadwerkelijk behoeften?

Het onderzoek met hbo studenten gaf leerzame inzichten en halen onverwachte aandachtspunten naar boven.