Multidisciplinair onderzoek op hbo ‘verbeelding bij ontwikkeling van een speculatief-utopische toekomstvisie’

Multidisciplinair onderzoek op hbo ‘verbeelding bij ontwikkeling van een speculatief-utopische toekomstvisie’

Onderzoeksvraag

Wat is de rol van speculatieve kunst in de huidige transitietijd en welke aspecten van creatieve werkvormen voor verbeeldingskracht dragen voor business-studenten bij aan het ontwikkelen van een speculatief-utopische toekomstvisie in het kader van betekenisvol ondernemen?

Conclusie

Wat mijn onderzoek laat zien is dat er grote ontwikkelingen gaande
zijn, maar dat we daar nog onvoldoende grip op hebben.

  1. Er is een perspectiefverschuiving gaande waardoor we ons opnieuw moeten leren verhouden tot natuur en technologie. Het maatschappelijk debat over ethiek en sociale thema’s moet hier richting aan geven.
  2. Het ontstaan van de hybride ruimte met nieuwe vormen van sociaal contact zorgt voor angst en onzekerheid. We zijn zoekende hoe we ons moeten verhouden tot ons verleden, het heden en de toekomst. Onzekerheid vraagt juist om inzicht en grip op een nieuw perspectief waarbij we rekening moeten houden dat nieuwe routes zelden lineair van A naar B lopen.
  3. Er is onvoldoende besef over de noodzaak voor een langetermijnvisie. Langetermijndenken vraagt om systemisch ontwerp (nieuwe systemen van organisaties, maatschappij en wetgeving), maar krijgt weinig serieuze aandacht doordat korte termijn en lange termijn als twee losse werelden wordt gezien.
  4. Verbeelding van een speculatief-utopische toekomstvisie zet aan tot het maken van keuzes en kunnen zorgen voor nieuwe inzichten. Creatieve processen moeten iteratief worden ingezet. Storytelling kan een toekomstvisie pas goed weergeven als het langetermijndoel zo concreet mogelijk is. Met Framing kunnen doelen concreter worden.

In een veilig klimaat draagt speculatief-utopisch verbeelden, over een positief scenario voor de toekomst, bij aan het slaan van een brug tussen korte- en langetermijnvisieontwikkeling. We moeten lef hebben om met systemisch ontwerp te experimenteren. Dit moeten we niet alleen aan kunstenaars overlaten; ook als visionair, als ondernemer en als consument moeten we dit oppakken want het raakt ons allemaal.

Aanbevelingen naar partners en betrokken partijen worden actief opgepakt. Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Marian Hamilton.