Imago & Beeldtaal verkoopondersteuning

Wij geven vorm aan uw beeldtaal

Imago & Beeldtaal

Logo en huisstijl, startpunt voor het imago

Veel ondernemingen hebben een website en verwachten daarmee hun naamsbekendheid te vergroten. In veel gevallen wordt er geïmproviseerd en ontbreekt een doordachte marketingstrategie.  Voor een positief imago is meer nodig dan een logo en huisstijl, maar het is wel een startpunt voor een passende brand identity.

Waarom een marketingstrategie?

Om een goede marketingstrategie te kunnen vaststellen is input van de visie, missie en doelstellingen van je bedrijf nodig. Als deze richtlijnen helder zijn dan kan er helder gecommuniceerd worden. Wij begeleiden organisaties bij het in kaart brengen van de huidige situatie, deze te analyseren en te evalueren. Op basis van kansen in de markt, zorgvuldig uitgestippeld beleid en betrokken personeel ondersteunen we het vaststellen van doelstelling voor de lange termijn. Door een lange termijn visie te faseren in stappen kunnen concrete stappen gezet worden richting het gewenste imago.

Gebaseerd op het gewenste imago ontwikkelen wij de communicatie voor organisaties waarbij de ‘beeldtaal’ een belangrijke bijdrage levert in het consequent communiceren van dit imago. We ontwerpen op basis van de marketingstrategie een logo en huisstijl die consequent wordt toegepast in briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, facturen of andere formulieren, maar ook in promotiemateriaal, website etc.

Door het gewenste imago in een passende beeldtaal te communiceren kan de organisatie goed anticiperen op de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de branche.

Naar grafische vormgeving