Als verbinder bijdragen aan Global Goals

SDG 17 partnerschappen om doelen te bereiken

Als verbinder bijdragen aan Global Goals

Al van kinds af aan hield ik niet van verspilling van afval en maakte er kunstwerkjes van. Later ben ik dat ook als betrokken ouder met kinderen op school gaan doen, creatieve lessen met ‘restmateriaal’. Als vormgever wil ik altijd een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van creativiteit. Ik wil graag van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven en organisaties met een missie waar ik achter sta en die past bij een duurzame samenleving.

In mijn rol als beeldend docent zie ik hedendaagse kunst, waarbij technologie en rol speelt en die maatschappelijke thema’s bespreekbaar maakt, als een rode draad. Het ‘creatief denken en onderzoeken als vormgever/kunstenaar’ in een wereld vol technologie en innovatie, waarbij de meerwaarde voor de mens in de samenleving centraal staat, wil ik graag verder ontwikkelen.

Ik wil me inzetten om de wereld een beetje leefbaarder te maken en daarvoor is samenwerking nodig. Mijn ervaring is dat creativiteit en kritisch denken waardevol is om je in de maatschappij te kunnen ontplooien en je te ontwikkelen op gebieden waar je goed in bent. Dat is een proces met vallen en opstaan en blijft altijd in beweging. Deze ervaring wil ik ook graag delen met anderen.

Ik voel me verbinder, en daarom sluit “Doel 17; partnerschappen om doelen te bereiken” goed bij me aan. Daarom zit ik me graag in voor Global Goals Oss.

Project: maart 2021
SpeakUp!

Aandacht op scholen voor een eerlijke, duurzame toekomst in jouw buurt. Wij roepen jongeren op om hun stem te laten horen; SPEAK UP! Dit is een online speaking contest. Wij doen dit in samenwerking met Het Hooghuis Titus Brandsmalyceum, Maaslandcollege en Het Hooghuis Mondriaan College.

De 17 Global Goals onder de aandacht brengen bij jongeren. Jongeren actief laten nadenken over welke goals zij belangrijk vinden en wat volgens hen ANDERS, BETER en SNELLER mag in de gemeente Oss. Dat is het doel van de speaking contest die Global Goals Oss organiseert. Leerlingen van mavo, havo en vwo uit de bovenbouw van drie scholen in het Voortgezet Onderwijs in Oss kunnen meedoen.